Články


Způsoby přepravy poštovních zásilek II

2011-04-18 Přečteno: 3 876x

Ponorková pošta

Ponorková pošta je způsob přepravy poštovních zásilek ponorkami. Je to způsob výjimečný, vynucený mořskou blokádou poštovních kurzů. Taková byla například ponorková pošta v roce 1916 z Německa do Spojených států. Dále  také ve Španělsku mezi Katalánií a jihovýchodním pobřežím, když byly pobřežní cesty obsazeny frankistickou armádou. Tehdy byly vydány speciální poštovní známky - CORRE SUBMARINO.

Cyklistická pošta

Je způsob přepravy poštovních zásilek prostřednictvím jízdních kol. Zásilky jsou vyplacené zvláštními soukromými známkami. Dále to je také zvláštní soukromá doprava listovních zásilek použitá při stávce železničářů za pomoci cyklistů z Fresna do San Francisca, na trase dlouhé 400 km.

Hotelová pošta

Hotelovou poštu zajišťují hoteloví zaměstnanci  k nejbližšímu poštovnímu úřadu a to obzvlášť v zimě, kdy byly vzdálené hotely dopravně nedostupné. V alpských a švýcarských hotelech byly k tomuto účelu vydávány speciální soukromé známky a byly lepeny společně s normálními výplatními známkami. Tyto známky sloužily k úhradě poplatku za dopravu.

Kurýrní pošta

Kurýrní pošta sloužila ke zvláštním úkolům a dopravu státně důležitých zpráv, rozkazů a nařízení společně s činností státní nebo polní pošty. Byla to organizace vojenských nebo diplomatických kurýrů. U nás existovala k československé armádě v letech 1918 - 1920 a byla rovněž zajišťována letadly, dále směřovala do Francie, Rakouska nebo Maďarska. Kurýrní pošta byla označována služebními razítky.

Městská pošta

Nebo též pošta klapačková byla soukromá pošta, která byla povolena císařským privilegiem a zajišťovala dopravu listovních zásilek pro město a okolí. V Praze existovala v letech 1782 - 1821.

Pošta internovaných osob

Byla způsobem dopravy zásilek od osob nebo osobám v internačních táborech.  Ty byly zřizovány pro civilní obyvatele, kteří uprchli nebo byli odsunuti z oblastí zasažených válkou,  pro občany nepřátelského státu, pro osoby politicky sledované, dále také za druhé světové války pro židovské a cikánské obyvatelstvo na okupovaných územích. Bývala na předepsaných formulářích, které vydávaly organizace Červeného kříže. Zásilky byly přepravovány bezplatně pomocí Červeného kříže přes neutrální státy. V některých táborech byly rovněž zřizovány poštovní úřady.

Pošta psích spřežení

Je doprava listovních zásilek pomocí psích spřežení. V 19. století fungovala v řídce obydlených oblastech Aljašky a severní Kanady, také v carském Rusku v okolí Bajkalu a na Kamčatce. I dnes tato pošta existuje v oblastech severní a severovýchodní Sibiře. Tyto zásilky jsou označovány poštovními i vedlejšími razítky.

 Pošta v ghettech

Pošta v ghettech existovala uvnitř ghett, která byla zřízena v okupovaných územích Evropy pro židovské obyvatele v období Třetí říše. Byla organizována obyvateli ghett a sloužila pouze pro jejich vnitřní potřebu. U nás je známa pošta v Terezíně, v Polsku v Lodži, Krakowě, Varšavě nebo Czenstochově.

Pošta z koncentračních táborů

Pošta rovněž z období druhé světové války v nacistických koncentračních táborech. Listovní zásilky od vězňů a pro vězně, které musely být až na výjimky vypláceny. Vězni museli používat předepsané poštovní formuláře, na kterých byla uvedena část vězeňského řádu, která se týkala omezení poštovního styku. Bylo určeno kolik může dopis obsahovat řádek a stran a musel být psán výhradně v němčině. Pošta byla vždy přísně kontrolována a označena cenzurním razítkem. Mnoho dopisů bylo zničeno nebo vráceno.

Povozná pošta

Povozná pošta je označení pro dopravu listovních zásilek a také osob poštovními vozy. U nás existovala od roku 1774 a tento název se udržel až do 20. let 20. století.

Skautská pošta

Skautskou poštu provozovali skautové a to jako výpomoc při roznášce pošty, soukromě a někdy také ve spolupráci s poštovními úřady. Dále to byla také pošta pro potřeby Revolučního národního výboru v Praze ve dnech 7. -25. listopadu 1918.

Štafetová pošta

Způsob přepravy spěšných poštovních zásilek jízdními posly nebo rychlými vozy. Ti se v poštovních stanicích zdržovali jen k výměně koní. Je to nejstarší druh poštovní přepravy a byla zřizována hlavně pro státní a vojenské účely. U nás byla zastavena 9. dubna 1897.

Větroňová pošta

Přeprava poštovních zásilek pomocí větroňů, používaná hlavně k propagačním důvodům.

Vojenská pošta

Vojenská pošta je trojího významu. Je to vojenská poštovní organizace provozovaná vojenskými orgány na okupovaném území. Dále je to označení pro listovní zásilky doručené vojenskou poštou a opatřené poštovními a vojenskými znaky a nakonec je to označení pro soukromé nebo služební zásilky vojenských osob doručované v mírových i válečných dobách.

Zajatecká pošta

Zajatecká pošta je poštou ze zajateckých táborů od válečných zajatců a válečných zajatcům. Doprava byla bezplatná a zajišťována Červeným křížem, ten také pátral po nezvěstných vojácích a dopravoval zprávy rodinným příslušníkům. Používaly se zvláštní dopisnice. V některých táborech byly rovněž zřizovány poštovní úřady. Doloženy máme z dob první světové války dopisy našich zajatců z Itálie a Ruska.

Používala se obchodní razítka, razítka zajateckého tábora, cenzorní razítka válčících států, příchodní razítka nebo razítka a poznámky Červeného kříže.

Pony Express

Pony Express byla jízdní poštou na západě Spojených států v letech 1860 - 1861. Přepravovala poštovní zásilky z východního na západní pobřeží USA. Trasa měřila zhruba 3000 km a existovalo na ní 190 stanic, kde byly umístěni koně na střídání. Činnost tohoto druhu přepravy zásilek byla ukončena po dostavbě transkontinentální železnice.

Táborová pošta

Táborová pošta fungovala v zajateckých nebo civilních pracovních táborech za první i druhé světové války. Provozována byla obyvateli tábora. Existují známky i celiny.

 

Zvláštní označení poštovních zásilek

Katastrofní pošta

Katastrofní pošta je označení listovních zásilek, které byly zachráněny po nehodě poštovního vozidla. Jako například při ztroskotání lodi, srážce vlaků nebo havárii letadla. Tato pošta bývá často zničená, ohořelá, rozmočená atd. a na zásilkách najdeme ručně psané zprávy nebo razítka o důvodu poškození.

Legionářská pošta

Legionářská pošta je sběratelské označení pro listovní zásilky od legionářů a legionářům za první světové války v Itálii, Francii nebo Rusku. Rovněž je to pošta příslušníků cizinecké legie ve Francii.  Byly vydávány legionářské známky.

Letecká havarijní pošta

Letecká havarijní pošta je označení pro listovní zásilky přepravované vzduchem, které nebyly doručeny z důvodu havárie, poškození nebo závady stroje. I na tyto zásilky je vyznačován důvod zpoždění nebo jejích poškození.

Pevnostní pošta

Pevnostní pošta je rovněž sběratelské označení pro zásilky a zprávy, které byly dopravovány různými způsoby z obležených a do obležených pevností, měst a území.

 

Zdroj:

http://www.informace-scf.cz/index

Obrazová příloha: http://commons.wikimedia.org

Diskuze o článku Nové téma

Foto galerie


Články